Rozzlobenimuzi hanka servis

Činnost TP e f g h i j k l zvýšení bezpečnosti seniorů a zdravotně postižených obyvatel v mimořádných situacích strach z ohrožení jiným člověkem, přepadení snížení následků nehod, ke kterým dochází v domácnostech pády, zranění pomoc při náhlé krizové situaci zhoršený zdravotní stav aj.

EDA elektronický dohledový asistent Obecný popis zařízení a služby: Elektronické zařízení ve formě náramku určené pro non-stop užívání koncovým klientem. Obsahuje tři barevná a velikostně odlišená funkční tlačítka pro snadnější identifikaci v případě různých druhů krizových či obtížných situací.

Systém GPS zajišťuje vysokou míru globálního pokrytí v lokalitách, ve kterých se potenciální uživatelé budou pohybovat. Zařízení umožňuje rovněž průběžný záznam souřadnic pro identifikaci posledního pohybu klienta, v případě stisknutí nouzového tlačítka.

Služba elektronického dohledového asistenta zajišťuje přímou komunikaci mezi klientem a call centrem, které v závislosti na druhu příchozí zprávy vyhodnocuje danou situaci a zajišťuje pomoc v souladu s individuálním nastavením každého klienta. Požadavky na způsob řešení jednotlivých situací, určení volacích plánů apod. Zařízení vždy obsahuje tlačítko nouzového volání s nejvyšší prioritou a přímým spojením s call centrem, a dále pak tlačítka, jejichž funkci lze libovolně programovat dle přání klienta.

Vnější popis jednotlivých částí a funkcí zařízení: Zařízení je možno nosit jako hodinky, připevněné na paži, či zavěšené na krku. Do budoucna jsou plánovány další možnosti upevnění, například montáž na invalidní vozík apod. Popis tlačítek a forma komunikace Červené tlačítko Volání o pomoc Funkce tlačítek Červené tlačítko Volání o pomoc Klient má k dispozici bezdrátový mobilní komunikační lokátor EDA s poplachovými tlačítky. Tento lokátor je nepřetržitě - tedy 24 hodin denně monitorován centrálním dispečinkem tísňové péče.

Pakliže klient stiskne tlačítko pro Volání o pomoc, dochází k odeslání SMS s poslední zaznamenanou polohou a k následnému signálu na call centrum s přechodem na příjem. Po zobrazení karty klienta a zobrazení polohy v mapovém podkladu dochází ke zpětnému volání z call centra a automatickému zvednutí sluchátka na zařízení s možností komunikace call centra s uživatelem nebo možnosti odposlechu call centrem například při přepadení.

Tato možnost je velmi důležitá pro klienty, kteří potřebují spíše psychickou podporu blízkých či pro ty, kteří si formu pomoci či podpory chtějí zajistit sami, bez obav z výjezdů při planém poplachu. Programovatelné tlačítko v závislosti na přání klienta pro komunikaci s třetí osobou rodina, blízcí přátelé, opatrovník aj.

Tlačítko lze použít v méně závažných situacích. Tlačítko má nižší prioritu v porovnání s tlačítkem červeným. Zelené tlačítko Technická asistence Programovatelné tlačítko s primárním nastavením volání na dohledové centrum díky, kterému je možno využít služby technické podpory ve vztahu k samotnému zařízení, technické asistence v oblasti bydlení, či poradenské služby v sociální, právní či jiné oblasti.

Služby technické asistence jsou zajišťovány externími dodavateli a dohledovým centrem jako situačním koordinátorem. Technická specifikace Životnost zařízení 5 7 let Kapacita baterie až hod.

Cena služby Kč vč. Záruční podmínky jsou 24 měsíců na zařízení, v případě zapůjčení je servis zdarma po celou dobu smlouvy v případě závad na zařízení nezpůsobených uživatelem 8. Pravidelné schůzky s uživatelem, telefonická kontrola, aktualizace info.

Odborné poradenství, služba TP: Hanka Trösterová Ekonomické odd. Lucie Mandryková Pohotovost na lince BŽ: V případě veřejných prezentací se obracejte na ředitele organizace, pana Havrdu nebo na určeného pracovníka BŽ, o.

Tři funkční tlačítka s barevným a velikostním odlišením pro snadnější identifikaci v případě různých druhů krizových či obtížných situací. BŽ v rámci TP? Jedná se o informace: Všechny uvedené informace budou zpracovány v souladu Zákona č.

Všechny informace v písemné podobě budou uschovány v uzamykatelných boxech. V elektronické podobě v zašifrované databázi. BŽ nakládat s osobními údaji klientů? Všechny osobní údaje budou zpracovány v souladu Zákona č.

Všechny informace v písemné podobě budou uschovány v uzamykatelných boxech, v elektronické podobě v zašifrované databázi. Zařízení obsahuje tři základní tlačítka červené, žluté a zelené. Služba elektronického dohledového asistenta zajišťuje přímou komunikaci mezi klientem a call centrem, které v závislosti na typu příchozí zprávy vyhodnocuje danou situaci a zajišťuje pomoc v souladu s individuálním nastavením každého klienta.

Zařízení vždy obsahuje tlačítko nouzového volání Ano, přístroj obsahuje součástky, které jsou zdravotně nezávadné včetně antialergenního silikonového náramku.

Signál GPS viz níže. GPS lokátor je pouze přijímacím zařízením a nevykazuje tedy žádné záření. Použití GSM technologie je stejné jako u mobilních telefonů a vykazuje záření odpovídající používání běžných mobilních telefonů. Výhodou zařízení oproti mobilnímu telefonu je směrování vysílacích antén vždy od hlavy koncového uživatele. Díky umístění zařízení na paži či zápěstí je zařízení i v případě používání vždy ve větší vzdálenosti od hlavy, než je tomu u běžného použití mobilního telefonu.

Souběžné používání mobilního telefonu a zařízení EDA nemá vliv na funkčnost a kvalitu služby Tísňové péče. Dle údajů od výrobce se jedná o zdravotně nezávadný anti alergenní silikonový náramek. Stejně jako u mobilního telefonu není možné negativní interference mezi kardiostimulátorem a zařízením EDA vyloučit vzhledem použití GSM technologie.

V případě využití EDA doporučujeme konzultaci s lékařem a výrobcem kardiostimulátoru, abychom předešli případným zdravotním obtížím. Riziko však nelze eliminovat stejně jako u mobilních telefonů. Ano, náramek plní zcela funkci standardního pásku na hodinkách s více možnými polohami utažení a s možností vyražení dodatečných polí pro volnější nošení. Hmotnost zatím nevíme, záleží na finální hmotnosti náramku c.

Životnost zařízení 5 7 let d. Kapacita baterie až hod. Doba volání 3 hodiny f. Automatické upozornění na nízký stav baterie h. Možnost zajištění funkčnost při nabíjení dálkovými tlačítky rozmístěnými po bytě klienta i.

Ano, přístroj je plně vodotěsný. Je určen pro trvalé nošení vč. Není určen pro potápění. Služba je vzhledem k použití mobilních technologií nabízena jako negarantovaná. Žádný mobilní operátor neposkytuje garantovanou dostupnost služeb. Z pohledu call centra nabízíme následující garanci koncovým uživatelům: Následně je odeslána příslušná pomoc ke klientovi plyn, voda, atd. Za následnou reakci záchranné služby, HZS či policie není možné z principu nést garanci. Služba garantuje pouze odbavení požadavku a prokazatelné předání řešiteli.

Co se stane v momentě, když zvíře pozře přístroj? Zařízení není o nic více závadné než kterékoliv jiné elektronické zařízení, které by zvíře pozřelo. Díky oblým hranám je v případě polknutí jako celku pravděpodobné, že vyjde ve stejné, nerozložené formě bez dalších devastujících účinků pro trávicí trakt zvířete. V opačném případě, či v případě, že zařízení zůstane v trávicím traktu zvířete, je nutný chirurgický zákrok.

Zařízení není určeno pro konzumaci lidmi ani zvířaty. Po zakoupení přístroje v o. S klientem bude vytvořena složka, která Tyto informace se poté zpracují do uživatelských karet v rámci call centra, které vyšle technika, který zabezpečí zapojení přístroje dle potřeb klienta.

V rámci tvorby osobní karty klienta bude rovněž vyžadován kontakt na rodinného příslušníka, případně sousedy. Po celou dobu užívání přístroje EDA bude mít klient k dispozici sociální poradenství a další možnosti využívání služeb BŽ, o.

Dle vyjádření call centra se jim takový případ nevyskytnul. V tomto případě se budeme snažit přístroj nabízet i městským částem a dalším soukromým subjektům, které by chtěly darovat či kofinancovat činnost TP, jejíž součástí je i přístroj EDA.

Dále je možnost přístroj pořídit na pronájem, kdy se složí vratná kauce a klient platí pouze paušálně za službu. Po ukončení spolupráce se přístroj vrací do BŽ, o. Pokud dojde k výraznému opotřebení či poničení přístroje, vypočítává se z výše uvedené kauce poměrná částka, která zůstává BŽ, o.

Dle informací od výrobce je životnost let. Tato společnost již dlouhodobě usiluje o rozvoj místního společenství se zaměřením na cílové skupiny - senioři a handicapovaní. Zároveň se tímto snaží o naplňování konceptu sociální odpovědnosti firem, v rámci něhož se bude do budoucna certifikovat.

Planet A usiluje především o postupné zlepšování kvality života a podporu aktivního života a zajištění bezpečnosti v každodenním životě seniorů a handicapovaných.

V rámci BŽ rovněž podporuje volnočasové aktivity, odborné přednášky a info web s nabídkou aktivit pro cílové skupiny. Je jasné, že s blížícím se ukončením čerpání dotací z EU rok , se rovněž snižuje šance udržet obecně prospěšnou společnost po finanční stránce.

Tuto překážku Bezpečný život, o. Tímto společnost zajistí finance na svůj provoz a bude se moci věnovat obecně prospěšným aktivitám. Obecně prospěšná společnost může v rámci své vedlejší činnosti zprostředkovávat prodej. To znamená, že v rámci registrované sociální služby Tísňová péče, jejíž součástí je uvedený přístroj a tato služba je za úplatu, může rovněž i zprostředkovávat prodej zařízení dle smluvních podmínek. Prodej je ošetřen smlouvou mezi Planet A, jakožto zřizovatelem BŽ, o.

BŽ má své vlastní účetnictví, jehož finanční zpráva za každý kalendářní rok náklady versus výnosy, aktiva, pasiva společnosti budou zveřejněny ve výroční zprávě. Registrace znamená splnění zákonných podmínek pro poskytování služby TP. Registraci vydává Magistrát Hl. Prahy Odbor sociálních služeb na základě splnění podmínek, které ukládá Zákon č.

Díky tomu poskytujeme na rozdíl od komerčních služeb také základní sociální poradenství, návazné služby atd.

Terénní sociální služba, jejímž primárním cílem je snižovat sociální a zdravotní rizika seniorů a lidí se zdravotním postižením. Hlavním přínosem této služby je umožnit starším lidem a zdravotně handicapovaným osobám bezpečnější a komfortnější život v jimi navyklém domácím prostředí.

Služby TP mohou využívat jak senioři jakéhokoliv věku, handicapovaní od 18 let, tak rovněž i mladiství a děti. Službu mohou využívat také: Ano, přístroj EDA je nedílnou součástí služby Tísňové péče, která zabezpečuje kontakt call centra s uživatelem a další návazné služby. V případě, že uživatel odmítá službu TP individuální plán aj. BZ poskytuje rovněž ambulantní služby v otvíracích hodinách pro všechny uživatele.

Služba je registrována pod identifikátorem na základě splnění podmínek dle zákona Č. Na zařízení je poskytnuta standardní záruka v délce 24 měsíců. V případě nefunkčnosti v záruční době či v případě pronájmu zařízení, je řešeno okamžitou výměnou zařízení a reklamací u dodavatele. Klient má nárok na slevu z měsíčního paušálu odpovídající době, kdy nemohl službu využívat. Za počátek doby je považováno nahlášení závady BŽ. Jinak lze vycházet z reklamačních podmínek Planet A.

V případě odcizení či ztráty je třeba věc neprodleně nahlásit na call centrum BŽ pro zneplatnění služby a pro zabránění zneužití. BŽ nenese odpovědnost za zneužití v případě, že uživatel ztrátu nenahlásí.

Služba je pozastavena v okamžiku nahlášení. Uživatel má nárok na vrácení poměrné části měsíčního paušálu pouze v případě, že předloží potvrzení o nahlášení krádeže na policii. Pokud se jedná o ztrátu, platba je ukončena vždy ke konci každého kalendářního měsíce.

Pokud má předplaceno navíce měsíců dopředu, je mu odpovídající část vrácena. V případě, že se jedná o zapůjčené zařízení a uživatel zařízení ztratí, je povinen nahradit škodu BŽ. Pokud lze uplatnit z pojištění BŽ, bude uživatel penalizován pouze rozdílem mezi cenou nového zařízení a výší plnění.

Kontaktovat BŽ a informovat o úmrtí koncového uživatele služby. Služba bude ukončena a zařízení bude vypnuto. V případě pronajatého zařízení je třeba do 30 dnů zařízení vrátit. V případě, zakoupeného zařízení lze přístroj odkoupit zpět za zůstatkovou hodnotu a za předpokladu, že je plně funkční. Služba z pohledu plateb je ukončena k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém došlo k úmrtí koncového uživatele 9. Aktuálně přinášíme výčet našich partnerů, kteří poskytují zvýhodněné slevy pro seniory nebo pomoc v podobě odborných informací souvisejících s péčí o seniory aj.

Podrobný popis partnerů naleznete na sekce Partneři. DPH není-li vysloveně uvedeno jinak. Měsíční paušál Kč Aktivace služby Prvotní zprovoznění služby, sestavení individuálního plánu uživatele, seznámení se zařízením ZDARMA Služba obsahuje Veškeré odchozí zprávy s určením polohy odeslané na call centrum a rodinné příslušníky v případě stisknutí nouzového tlačítka.

Veškeré příchozí volání ze strany call centra v případě stisknutí červeného a zeleného tlačítka zařízení EDA. Kompletní služby call centra při zajištění asistence v případě krizové situace Záchranná služba, HZS, Policie, apod. Telefonická technická podpora prostřednictvím call centra. Záruka poskytnuta po celou doby smlouvy pokud nedojde k poškození zařízení zaviněného koncovým uživatelem.

Při ukončení smlouvy je zařízení vráceno poskytovateli. Podmínkou je uzavření smlouvy na službu v minimální délce trvání 24 měsíců. Zařízení je koncovému uživateli zapůjčeno na základě smlouvy o nájmu movité věci a zůstává ve vlastnictví poskytovatele po celou dobu smlouvy. Při ukončení smlouvy je koncovému uživateli záloha vrácena v plné výší za předpokladu vrácení nepoškozeného a plně funkčního zařízení a za předpokladu úhrady všech poplatků za poskytnuté služby.

V případě poškozeného zařízení či neuhrazených plateb lze případné nedoplatky započítat proti poskytnuté vratné kauci. DPH Kč vč. Snahou Planet A, a. Poskytovat kvalitní služby a modifikovat zkušenosti ze soukromé sféry do neziskové a tím rozvíjet efektivní firemní filantropii. Díky technologickému zázemí a kvalitní infrastruktuře společnosti, lze zajistit maximální kvalitu a dostupnost služeb i zákaznické podpory všem uživatelům služeb Bezpečného života, o.

U Hellady 4, Praha 4 - Michle Tel:. Poskytování sociální služby Tísňové péče - za pomoci elektronického lokátoru EDA Tísňová péče je komplexní sociální služba, jejímž cílem je poskytovat neodkladnou pomoc při krizových situacích, kterým se snaží předcházet nebo je aktuálně řešit. Služba využívá elektronického dohledového asistenta - EDA, který poskytuje uživateli neustálý monitoring v domácím a venkovním prostředí a okamžité spojení s rodinou či dispečinkem.

Žluté tlačítko Kontakt s rodinou Lokátor umožní stisknutím žlutého tlačítka automatické spojení předem nahlášených kontaktních osob rodina, blízcí přátelé, opatrovník aj.

Červené tlačítko Volání o pomoc Lokátor je nepřetržitě - tedy 24 hodin denně, monitorován centrálním dispečinkem Tísňové péče.

Pokud uživatel zmáčkne červené tlačítko, okamžitě je automaticky spojen s operátorem, který přes jednotku EDA zjistí stav či momentální potřebu uživatele. Elektronické zařízení určené pro non - stop užívání. Obsahuje 3 funkční tlačítka s barevným a velikostním odlišením. Je voděodolné, se zdravotně nezávadným nastavitelným silikonovým páskem, s jednoduchým zapínáním. Vždy obsahuje červené tlačítko nouzového volání s nejvyšší prioritou a přímým spojením s call centrem.

A dále pak tlačítka, jejichž funkci lze libovolně programovat dle přání uživatele. Životnost zařízení 5 7 let Kapacita baterie až hod. Systém GPS zajišťuje vysokou míru globálního pokrytí v lokalitách, ve kterých se potenciální uživatelé pohybují. Zařízení umožňuje rovněž průběžný záznam souřadnic, pro identifikaci posledního pohybu klienta, v případě stisknutí nouzového tlačítka. Městská část Praha 11 Jihoměstská sociální, a. Městská charita Plzeň IČ: Zřizování, změny a rušení služeb Typická doba zřízení služeb Garantovaná doba zřízení služeb Zřizování, změny a rušení služeb 1.

Deklarace lidských práv, článek 3 Každý má právo na život, svobodu a osobní bezpečnost. Připojení k Internetu 2. Ceník a ostatní zařízení 5. Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace dotační řízení nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou. Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o. Palackého , 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel: Loni bylo překvapení Chorvatsko, prázdniny jsou před nám, co bude letos?

Oficiální pozvánka, mapka, program atd. S pozdravem Motoklub Havrani Havířov o. Kdyby někdo chtěl vidět fota z našeho Silvestra, tak jsou na našich stránkách - akce - Silvestr.

Žádný úpadek nesmíme dopustit!!! My teda na moto x show nejspíš nejdeme, ale co kdyby jsme si potom dali nezavazného scuka u Neuwirta? Ten kdo by přijel ze šou tak by povyprávěl zážitky a společně by jsme dali poslední jedno,dvě, Začal ale zatím jen takové prkotiny ,které nebudou vidět-nádobka na vodu zmenšení na polovinu a uprava podsedlového rámu nadvařovaní,žezání brošení Zatím se jen tak nažhavuju a připravuju na pravou tvůrčí práci jako je sochařina.

A jaký byl silvestr se spřízněnými dušemi z jihu? Taky přeji kvalitní benzín,teplé cesty,levný servis,pochopení drahých poloviček a hodně zdraví a štěstí. Konečně jsem se do toho pustil at to do začátku sezony stihnu.

Tak už je to tady,další rok a za chvíli další motorkářská sezóna, chci vám všem popřát ať je minimálně tak dobrá jako sezóna a a´t nikdo z nás nepozná co to je crash na motu.

Doufám že vám dneska nebylo moc blbě ať vám není blbě celý rok. Tak motobando, všem do toho Nového roku jen to nejlepší,příjemně strávený Silvestr bez kolizí a brzký příchod jara přeji. Jdi na obsah Jdi na menu. Komentáře Přidat komentář Jméno: Webík Jana , 9. Pro Všechny Kocur , 9.

. Městská část Praha 11 Jihoměstská sociální, a. "Rozzlobenimuzi hanka servis" nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. Po celou dobu užívání přístroje EDA bude mít klient k dispozici sociální poradenství a další možnosti využívání služeb BŽ, o. Ceník internetových služeb Ceník internetových služeb vysokorychlostní připojení profesionální řešení pro firmy i domácnosti telefonní služby - pevná linka voip výhodné volání přes internet s veřejným číslem do telefonních sítí Více. Společnost vyvíjí svoji činnost v níže uvedeném rozsahu v České republice, do budoucna se předpokládá rozšíření působnosti i do jiných evropských zemí. Servisní smlouva SLA číslo Níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu jako obchodněprávní po dohodě podle a odst. hanka servis, Klára hanka servis, Monika hanka servis. Marie hanka servis, Martina hanka servis, Lucia hanka servis. Veronika hanka servis, Tereza. květen Za ty nervy, poskytnuté zázemí, vlídné slovo, gastro servis a vůbec za to, že se " povedlo". a vyzerala som ako polo-plešivá Marika Gombitová alebo. Záruční podmínky jsou 24 měsíců na zařízení, v případě zapůjčení je servis zdarma Jiřina Ř., Hanka T. 2) Informace pro média na koho se obracet ( prezentace v .. internetových stránek fact-net.eu je společnost Platinum Media.

Tematicke akce fake taxi cz

Rozzlobenimuzi hanka servis

Scroll to top